فیات

پر کردن Haoyu 85000100 85006800 پوتر هیدرولیک

اکنون تماس بگیرید
پر کردن Haoyu 85000100 85006800 پوتر هیدرولیک
پر کردن Haoyu 85000100 85006800 پوتر هیدرولیک پر کردن Haoyu 85000100 85006800 پوتر هیدرولیک پر کردن Haoyu 85000100 85006800 پوتر هیدرولیک

ارائه Haoyu hy2012 پوتر هیدرولیک

قطر 21.5، طول 68

قطر (میلی متر) 21.5 ارتفاع (میلی متر) 68

نام تجاری قابل اجرا به محصول شماره مرجع .
دوو 85000100
فیات 85006800
اوپل VL10015-12B1
  HL2056
  2998
  420 0014 10
  565043
  2131710
  جی بی۲۰۵۶
  7083255
  640059
  06 40051
  05233315
  5233315
  90521795
  90295215
  0640 059
  640 051
  90421795
  36-2056
  265306
  VL109
  HT2056
  12335
  40 18 0002
  ای۲۰۵۶
  80-24009
  V40-0057
  85000100
بازخورد